Sunde Transport AS formidler og utfører alle typer transportoppdrag. Vi har høy kompetanse og lang erfaring med transport av temperaturregulerte varer og kabeltromler. Bilparken består i dag av totalt 20 biler med lik antall innleide. Sammen med våre samarbeidspartnere er vi landsdekkende. Terminalvirksomhet i Namsos og Brønnøysund. Har også terminalarealer tilgjengelig i Trondheim.

Facebook

Følg oss på Facebook

Instagram

Følg oss på Instagram