Nyheter

Re-sertifisert!

Sunde transport AS vil med stor glede melde om at vi er re-sertifisert i standardene 14001:2015 og 9001:2015. Sunde Transport AS har alltid hatt fokus på kvalitet og miljø og hatt gode rutiner i sitt daglige arbeid. Vi jobber aktivt for å sikre kravene til kvalitet og miljø.

ISO-9001 er et ledelsessystem for kvalitet og ISO-14001 er et ledelsessystem for miljø. Med sertifisering i disse standardene kan vi dokumentere at vi har gode systemer for kvalitetsikring. Vi hjelper til med å minimere negativ påvirkning av miljøet med ISO-14001.

2020