Sunde Transport

Sunde (12)

Sunde Transport AS formidler og utfører alle typer transportoppdrag. Vi har høy kompetanse og lang erfaring med transport av temperaturregulerte varer og kabeltromler. Bilparken består i dag av totalt 20 biler med lik antall innleide. Sammen med våre samarbeidspartnere er vi landsdekkende. Terminalvirksomhet i Namsos og Brønnøysund. Har også terminalarealer tilgjengelig i Trondheim.

 

Kvalitet og leveringsdyktig

Vårt fortrinn er svært høy leveringssikkerhet, erfarne sjåfører og høy kvalitet på materiell. Hos oss får man en person å forholde seg til fra godset lastes til det losses, vi gjør alle tjenester så ukompliserte og enkelt som mulig som setter kundenes behov først.

Sunde Transport AS visjon er å være en landsdekkende transportør hvor kunden oppfatter kvalitet og leveringsdyktighet som vårt fortrinn.

Vi ønsker å skreddersy og utvikle transportløsninger sammen med våre kunder.

Vi er tilgjengelige for våre viktigste kunder 24 timer per døgn 7 dager per uke med egen kontaktperson.

 

Sunde Transport AS er ISO sertifisert 9001 og 14001.

ISO sertifikat 2020.