Nyheter

Satser videre på godstransporten

NTS ASA selger sin halvpart av NTS Transport AS til Namdal Invest AS som eies av brødrene Håvard og Leif Sunde, Kjell Håvard Glømmen og Arnstein Seem.

OVERTAR: Sunde Invest AS har eid halvparten av NTS Transport AS siden de slo seg sammen med NTS for to år siden. Nå har NTS ASA solgt sin halvpart av til (fra venstre) Kjell Håvard Glømmen, Leif Sunde og Håvard Sunde, samt Arnstein Seem.

Les hele saken i Namdalsavisa