OM OSS

gulbussHistorien om Sunde Transport AS starter med grunnleggeren 
Håkon Sunde allerede i 1962. Den gang var busstransport starten, før tippbiler og langtransport kom inn som viktige deler av virksomheten.

 

I 1979 besluttet Håkon Sunde å tilpasse driften og kjøretøyer til avfallstransport da han så at dette var en sektor med økt aktivitet og fokus på ulike typer avfallshåndtering og tilpasset transport.

 

I 1982 tegnet virksomheten kontrakt med MNA som er 10 kommuner i Namdalen om transport av husholdningsavfall. På slutten av 80`tallet økte langtransportmengden, og sønnene Leif og Håvard kom inn på eiersiden.

 

De grunnla Sunde Transport AS og utfisjonerte dette fra Håkon Sunde AS i 1994.
Sunde Transport AS har vokst fra 2 mill i omsetning og en sjåfør i 1994, til 19 faste sjåfører og passerte 70 mill i omsetning i 2015.

01.04.2013 overtok vi Namdalske som vi 01.01.2014 fusjonerte med Sunde Transport og vi startet opp NTS Transport sammen med NTS ASA.

01.12.2014 ble det bestemt at NTS ASA kun skulle drive med sjøbasert aktivitet.

06.01.2015 Sunde Transport AS navn er opp igjen. NTS Transport AS har endret navn til Sunde Transport AS.

Med et bredt og godt utbygd nettverk innenfor transportmiljøet i inn- og utland er egne og innleide biler i transportoppdrag over store deler av Europa til enhver tid.