Kvalitets- og miljøpolitikk

Kvalitetspolitikk:

Sunde Transport AS kunder er vår høyeste prioritet. Vi vil forbedre oss for å sikre høyeste kvalitet av transporttjenester i henhold til avtale med våre kunder. Dette skal vi oppnå ved å lytte og lære, og hele tiden være tilpasningsdyktig når forutsetningene endrer seg. Sunde Transport AS forplikter seg til å skaffe nødvendige ressurser for drift og stadig forbedring av systemet for kvalitetsstyring. Vi skal oppnå dette gjennom en kontinuerlig forbedring av prosesser og systemer. Ledelse erklærer at alle firmaets ansatte kjenner til, forstår og følger den overnevnte kvalitetspolitikken.
I kvalitetsarbeidet skal vi etterleve og videreutvikle oss innenfor de rammer loven tilsier og de krav som gjelder i ISO 9001.

 

Miljøpolitikk:

Sunde Transport AS skal utføre tjenester så miljøvennlig som mulig og med minst mulig belasting på det ytre miljøet. Dette skal vi oppnå gjennom å identifisere våre miljøaspekt, gjøre forebyggende tiltak, sørge for etterlevelse og kontinuerlig forbedring. Ansatte skal motiveres og involveres så de er med på å begrense forbruket og innvirkningen på miljøet. Vi skal arbeide for å fornye utstyr som gir en miljøvennlig effekt.
Sunde Transport AS forplikter seg til å etterleve alle gjeldende lover, regler, forskrifter og konsesjoner som er underlagt. Selskapet skal tilfredsstille krav i miljøstandarden ISO 14001.

 

ISO-sertifisert: