NYHETER

Håkon (85) er tilbake på jobb

Som ungdom kjørte han land og strand – uten krav om hviletid og med ei konstant røyksky i førerhuset på lastebilen. Nå er lastebil byttet ut med elektrisk varebil og røyken stumpet for godt. Men Håkon Sunde (85) holder koken. Da han fikk nyss i at Sunde Transport trengte folk til å kjøre varer, meldte 85-åringen seg til tjeneste. – Jeg la inn et ord, også fikk jeg jobben, humrer han. I 1962, da Sunde var i 20-åra, etablerte han sin egen bedrift. I begynnelsen satset han på busstransport, før tippbiler og langtransport ble viktige deler av virksomheten. På slutten av 1970-tallet gikk han over til avfallstransport, før han noen år senere undertegnet kontrakt med MNA om transport av husholdningsavfall for ti kommuner i Namdalen. Les hele saken i Namdalsavisa (+)

Sikret kontrakt verdt over 125 millioner kroner

SIKRET STORKONTRAKT: Sunde Transport AS har sikret en femårskontrakt med Nexans, som er verdt over 25 millioner kroner i året. Dette utgjør omkring 40 prosent av årsomsetninga for bedrifta. – Vi har 12 egne biler i trafikk, seks av dem kjører fast for Nexans, så det sier mye om hvor viktig dette er for oss, sier daglig leder Leif Sunde. Foto: Bjørn Tore Ness Les hele saken i Namdalsavisa

Re-sertifisert!

Sunde transport AS vil med stor glede melde om at vi er re-sertifisert i standardene 14001:2015 og 9001:2015. Sunde Transport AS har alltid hatt fokus på kvalitet og miljø og hatt gode rutiner i sitt daglige arbeid. Vi jobber aktivt for å sikre kravene til kvalitet og miljø. ISO-9001 er et ledelsessystem for kvalitet og ISO-14001 er et ledelsessystem for miljø. Med sertifisering i disse standardene kan vi dokumentere at vi har gode systemer for kvalitetsikring. Vi hjelper til med å minimere negativ påvirkning av miljøet med ISO-14001.

Medalje til trofast sjåfør

Kjell Haugmo ble fast ansatt som sjåfør hos Sunde Transport 1. januar 1986 – og er der fortsatt.  

Blar opp 18,8 mill.

Namdal Invest og Meyership kjøper Terina-bygget Blar opp 18,8 mill. kroner Namdal Invest, som eier Sunde Transport AS, har sammen med Meyership i Mo i Rana kjøpt Sivavegen 8 – bedre kjent som Thermex eller Terina-bygget. Les hele saken på Namdalsavisa

Sunde Transport AS er ISO-sertifisert

04.04.2017 Sunde Transport AS ble ISO sertifisert etter den nye NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljø) standarden. Sertifisering er gjennomført av KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering as. Sertifisering er gyldig i 3 år, og vil ha årlige revisjoner. «Dette setter et ekstra krav til hele organisasjonen, et krav Sunde Transport AS ønsker å imøtekomme. Våre kunder skal være trygg på at de får tjenester fra en solid og profesjonell transportør, som har som mål at de skal være fornøyde.»

Sunde Transport AS er opp igjen

06.01.2015 Sunde Transport AS navn er opp igjen. NTS Transport AS har endret navn til Sunde Transport AS.

Drømmesjåføren

NAMSOS: Ikke rart arbeidsgiver Leif Sunde i Sunde Transport AS sliter med å finne superlativer nok for å beskrive sin trofaste medarbeider i over 30 år: Kjell Idar Haugmo. – Det er en livsstil. Jeg kunne aldri tenkt meg noe annet arbeid, sier hoved-personen selv. 54-åringen setter seg godt til rette i sofaen sammen med sine to beste ven-ner: Kona Elin og hunden Pernille. Det er utvilsomt her – i den romslige stua i eneboligen på Lauvhammeren – at sjå-føren trives best de få timene han ikke er å finne bak rattet. Les hele saken i Namdalsavisa drommesjofor.pdf

Var langt nede, men valgte å satse på nytt

Da Nexans offentliggjorde at de ville legge ned fabrikken i Namsos, hadde Leif Sunde to valg: Å gi opp eller satse. Han gjorde heldigvis det siste. Les hele saken i Namdalsavisa.

Satser videre på godstransporten

NTS ASA selger sin halvpart av NTS Transport AS til Namdal Invest AS som eies av brødrene Håvard og Leif Sunde, Kjell Håvard Glømmen og Arnstein Seem. Les hele saken i Namdalsavisa